E-rejestrcja


REJESTRACJA ONLINE:
 
Możliwości rejestracji online: www.zdrowyklaj.pl lub klaj.e-rejestracja24.eu
 
-Kliknij w okno „Rejestracja online”.

-Wypełnij wymagane dane do rejestracji.

-Po kliknięciu „Wyślij” pojawi się komunikat: ”Wysłano formularz”.

-Informacja zwrotna o terminie wizyty zostanie przesłana na podany adres mailowy.

ZASADY REJESTRACJI ONLINE:
 
-Przez Internet można zarejestrować się do lekarza POZ lub lekarza specjalisty.

-E-rejestracja  działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-10.00.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłaju
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, u którego dokonywana jest rezerwacja terminu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją rezerwacji terminu wizyty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa powyżej, o ile wcześniej nie zostanie przez Panią/Pana zgłoszony skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest konieczne w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W pozostałym zakresie, obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO będzie spełniany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłaju Sp. z o.o., za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych, w tym poprzez korespondencję e-mail oraz jego stronę www. 
Projekt i realizacja: Projekt i realizacja Eurohost