Podstawowa opieka zdrowotna


Podstawowa Opieka Zdrowotna
    Podstawową opieką zdrowotną objęte są osoby, które posiadają ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz są zdeklarowane do danej jednostki, pełniącej świadczenia zdrowotne. POZ obejmuje: poradę lekarską, wizyty domowe, medycynę szkolną, profilaktykę, diagnostykę, pielęgniarstwo środowiskowe oraz transport sanitarny.

Rejestracja
    Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach przyjęć.

    Przy rejestracji do lekarza należy okazać ważny dowód ubezpieczenia.

    Dowodem ubezpieczenia może być:

    -raport miesięczny ZUZ RMUA wydany przez pracodawcę,

    -legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy,

    -zaświadczenie lub legitymacja wydana przez KRUS,

    -legitymacja emetyta/rencisty lub aktualny odcinek emerytury/renty,

    -aktualna legitymacja uczniowska/studencka.

    Zapisy na porady lekarskie odbywają się w rejestracji w Ośrodku Zdrowia w Brzeziu, osobiście lub telefonicznie, pod nr. 12/284-50-04 
Projekt i realizacja: Projekt i realizacja Eurohost