Badania bilansowe dzieci i młodzieży


 

Czym są badania bilansowe dzieci i młodzieży?

BADANIA BILANSOWE, to rutynowe, profilaktyczne badania zdrowia dziecka przeprowadzane w określonych etapach jego rozwoju. Badania bilansowe obejmują noworodki w 0-4 dobie życia oraz dzieci w wieku: 2,4,6,10 lat i młodzież w wieku: 14,16,18 lat.

BILANS ZDROWIA NOWORODKA: 

Pierwsze badanie noworodka następuje po urodzeniu, jest oceniane za pomocą skali Apgar(0-10 pkt). Ocenie poddawana jest akcja serca, oddech, napięcie mięśni, odruchy, barwa skóry. 

BILANS 2-LATKA:

Pierwszym etapem badania bilansowego jest zebranie wywiadu od rodziców na temat rozwoju dziecka, przebytych chorób i szczepień ochronnych. Następnie lekarz bada dziecko pod względem rozwoju fizycznego (siatki centylowe) i psychomotorycznego. Na tym etapie rozwoju można wykryć między innymi wady słuchu i  wzroku. 

BILANS 4-LATKA:

Lekarz przeprowadza wywiad z rodzicami dotyczący stanu zdrowia dziecka w przeciągu ostatnich dwóch lat. Następnie bada dziecko pod względem rozwoju fizycznego i psychomotorycznego oraz społecznego. Bada rozwój mowy, wzroku i słuchu, ocenia również postawę ciała, sprawdza stan uzębienia. W razie potrzeby kieruje do specjalisty.

BILANS 6-LATKA:

Czynności z poprzedniego bilansu są powtarzane. Dochodzi także badanie pod względem dojrzałości szkolnej. Lekarz może stwierdzić czy dziecko nie ma problemów z mówieniem, nie jest nadpobudliwe lub wycofane, nie ma wad postawy, czy może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.

BILANS 10-LATKA:

Lekarz ocenia stan rozwoju dziecka pod względem fizycznych oraz przystosowania do warunków szkolnych. Ze względu na intensywny rozwój organizmu w tym okresie dziecko badane jest w kierunku wad postawy i w razie potrzeby kierowane na gimnastykę korekcyjną. W tym wieku można także wykryć wczesne objawy chorób takich jak otyłość czy nadciśnienie, dlatego lekarz zbiera wywiad dotyczący żywienia dziecka i sposobu spędzania przez nie wolnego czasu.

BILANS 14 I 16- LATKA:

Pacjent oceniany jest pod zwględem dojrzałości płciowej, stanu zdrowia psychospołecznego. Lekarz zbiera wywiad na temat zachowania dziecka w domu i w szkole, stanów emocjonalnych, ewentualnych problemów wychowawczych. Badany jest stan skóry i zębów.

BILANS 18-LATKA:

Jeżeli w dniu badania pacjent ma ukończone 18 lat zgłasza się do lekarza bez opiekuna. To badanie bilansowe jest kontynuacją poprzednich badań. Lekarz bada wzrok, słuch, wady postawy, stan skóry, zębów.

Siatki centylowe-  to wykresy służące do pomiarów tempa wzrostu i masy ciała dziecka. Na siatce wykreślone są linie, które pokazują jaki procent dzieci w danym wieku osiąga określoną wielkość (jest to odpowiednio: 3%, 10%, 25%, 50%, 75%, 97% dzieci w całej populacji).

pomiar wzrostu dziewcząt

pomiar masy ciała dziewcząt

pomiar masy ciała chłopców

pomiar wzrostu chłopców 
Projekt i realizacja: Projekt i realizacja Eurohost