E-rejestrcja


REJESTRACJA ONLINE:
 
Możliwości rejestracji online: www.zdrowyklaj.pl lub klaj.e-rejestracja24.eu
 
-Kliknij w okno „Rejestracja online”.

-Wypełnij wymagane dane do rejestracji.

-Po kliknięciu „Wyślij” pojawi się komunikat: ”Wysłano formularz”.

-Informacja zwrotna o terminie wizyty zostanie przesłana na podany adres mailowy.

ZASADY REJESTRACJI ONLINE:
 
-Przez Internet można zarejestrować się do lekarza POZ lub lekarza specjalisty.

-E-rejestracja  działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-10.00.

-Dane pacjenta wpisane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji pacjenta i rejestracji do lekarza. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podane przez Pacjenta informacje są objęte Polityką Bezpieczeństwa. Celem Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych w celach określonych w art.27 ust. 2 pkt.7 do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101 poz.926z późn. zm.) przetwarzanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłaju Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz świadomymi lub nieświadomymi.

   
Projekt i realizacja: Projekt i realizacja Eurohost