O nas


Naszym celem jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz  innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia i przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

NZOZ w Kłaju działa od 1999 roku udzielając świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a także Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej z zakresu: chirurgii ortopedycznej, ginekologii i położnictwa, kardiologii, okulistyki, rehabilitacji i stomatologii. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, położnych, pielęgniarek środowiskowych w środowisku nauczania i wychowania. Szkolenia zawodowe i wewnątrz zakładowe personelu pozwalają na ciągłe doskonalenia świadczonych usług.

W trosce o dobro naszych Pacjentów wprowadzamy System Zarządzania Jakością zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009. W związku z tym stworzyliśmy Politykę Jakości NZOZ w Kłaju pomocną w realizacji tej misji.  
Projekt i realizacja: Projekt i realizacja Eurohost