System eWUŚ


System eWUŚ
 
Od 1 stycznia 2013 roku, według nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działa elektroniczna weryfikacja ubezpieczenia świadczeniobiorców eWUŚ. System ma za zadanie ułatwić i przyspieszyć rejestracje Pacjentów do lekarza. Wystarczy numer PESEL aby zweryfikować ubezpieczenie w systemie. Dane o ubezpieczeniu są aktualizowane na bieżąco, ubezpieczenie musi być sprawdzone w dniu wizyty.
 
W przypadku, kiedy uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej nie zostaną potwierdzone, a Pacjent ma prawo do świadczeń, należy potwierdzić je pisemnym oświadczeniem lub dokumentem potwierdzającym  prawo do świadczeń np. legitymacje emeryta, zaświadczenie z zakładu pracy, dowód zgłoszenia do ubezpieczenia. 
Projekt i realizacja: Projekt i realizacja Eurohost