Teleporady


TELEPORADY MEDYCZNE OGRANICZAJĄ RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONOWIRUSA, UŁĄTWIAJĄ IZOLACJE OSÓB, KTÓRE MOGĄ ZARAZIĆ WIRUSEM INNYCH, ROZWIEWAJĄ OBAWY, JEŚLI SYTUACJA JEST NIEGROŹNA, SKRACAJĄ CZAS OCZEKIWANIA NA WIZYTĘ U LEKARZA!

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2120) świadczenia gwarantowane lekarza, pielęgniarki  i położnej podstawowej opieki zdrowotnej od dnia 01 listopada 2019 r. obejmują odpowiednio poradę lekarską, wizytę pielęgniarki i wizytę położnej „udzielaną/realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności."

TELEPORADY W NZOZ W KŁAJU UDZIELANE SĄ POD NUMEREM:

12 284-10-33

LEKARZ POZ- WTOREK, CZWARTEK: 11.00-12.00

PIELĘGNIARKA POZ- WTOREK, ŚRODA: 12.00-13.00

POŁOŻNA POZ-WTOREK: 15.00-16.00, CZWARTEK: 15.00-16.00 
Projekt i realizacja: Projekt i realizacja Eurohost